Ku | Kultūra • Culture

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tradīcijas, ieradumi, saziņa kā sekundārās socializācijas rezultāts. Māksla, citi radošās aktivitātes izpaudumi.

The arts and other manifestations of human intellectual achievement regarded collectively. The ideas, customs, and social behavior.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •