Ka | Kadrs • Frame

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kino, televīzijas stāsta pamatelements. Epizodes daļa, kas veido vēstījumu. Šeit kā simbols audiovizuālās mediju mākslas studentu tekošo darbu parādei.

Kadrs

One of many sequential images that make up video or animation. A symbol for the exhibition audiovisual media art. Here in the form of students’ work.


 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •