Karakuda | Art 360°

“Art journaling is about the creative process of pulling together color, words and images as you wish, on a page. Unlike many other forms of art, it is not about the outcome.” Tammy Garcia

Radošo atklājumu vietne | The site of creative discoveries

Esam divu Latvijas augstskolu (Liepājas Universitātes un RISEBA) mākslas fakultāšu studenti un mācībspēki. Vēlamies iepazīstināt ar savām atklāsmēm un viedokļiem. Publikāciju autortiesības © pieder pašiem autoriem un/vai  ja autors nav norādīts, karakuda.net domēna turētājam.  Pārpublicējumu gadījumā lūdzam vienoties ar autoriem un mums.

Patīkamu sarunu!

KA (kadrs) + RA (rakstniecība) + KU (kultūra) + DA (daba).


Welcome to Karakuda | Art 360º!


Karakudas redkolēģija:

Prof. Sandra Veinberga
Doc. Jānis Holšteins
Prof. Linda Lauze
Egils Griķis

Karakudas redakcija:

Prof. Sandra Veinberga – galvenā redaktore
Egils Griķis – grafikas dizainers

KaRaKuDa pateicās par atbalstu saviem labvēļiem un sponsoriem :

Gatim Šļūkam (māksliniekam) par lielisko Karakudas portreta atveidi,
Dizaineram Egilam Griķim un  rakstniecei Hollijai Morisonei no Skotijas,
Tet Rīgā,
Baltic Media AB Stokholmā.


KaRaKuDa priecāsies par interesantu publikāciju piegādi viesu sadaļā, un jau iepriekš laipni pateicas par tehnisko un finansiālo atbalstu.


Pārpublicēšanas noteikumi

Jebkuru  vietnes karakuda.net  materiālu izmantošanai komerciālos nolūkos var pārpublicēt tikai ar autora un/vai domēna karakuda.net turētāja atļauju/licenci pēc faktūrrēķina samaksas un pie publikācijas norādot autortiesību turētāju un saiti uz teksta vai attēla oriģināla atrašanās vietu šajā vietnē. Pārpublicēšanas noteikumi un cena ir atkarīga no materiāla izmantošanas konteksta, klienta auditorijas, izmantošanas apjoma un termiņa. Lai saņemtu cenas piedāvājumu un šīs vietnes materiālu izmantošanas nosacījumus, rakstiet karakuda360@gmail.com. Pārpublicēšanai nekomerciālos, bezpeļņas nolūkos arī ir nepieciešama atļauja/licence.

Nesankcionētas materiālu izmantošanas gadījumos tiek piestādīts rēķins ar licences pamatmaksu un soda naudu, kas var tikt noteikta līdz licences pamatcenas summai.