Kontakti

Karakudas redkolēģija:

Prof. Sandra Veinberga
Doc. Jānis Holšteins
Prof. Linda Lauze
Egils Griķis

Karakudas redakcija:

Prof. Sandra Veinberga – galvenā redaktore
Egils Griķis – grafikas dizainers


e@pasts | info@karakuda.lv

Facebook | Karakuda

X (bij. Twitter) | @karakuda360

Instagram |  karakuda360


KaRaKuDa priecāsies par interesantu publikāciju piegādi viesu sadaļā, un jau iepriekš laipni pateicas par tehnisko un finansiālo atbalstu.


Pārpublicēšanas noteikumi

Jebkuru vietnes karakuda.net materiālu izmantošanai komerciālos nolūkos var pārpublicēt tikai ar autora un/vai domēna karakuda.net turētāja atļauju/licenci pēc faktūrrēķina samaksas un pie publikācijas norādot autortiesību turētāju un saiti uz teksta vai attēla oriģināla atrašanās vietu šajā vietnē. Pārpublicēšanas noteikumi un cena ir atkarīga no materiāla izmantošanas konteksta, klienta auditorijas, izmantošanas apjoma un termiņa. Lai saņemtu cenas piedāvājumu un šīs vietnes materiālu izmantošanas nosacījumus, rakstiet info@karakuda.lv. Pārpublicēšanai nekomerciālos, bezpeļņas nolūkos arī ir nepieciešama atļauja/licence.

Nesankcionētas materiālu izmantošanas gadījumos tiek piestādīts rēķins ar licences pamatmaksu un soda naudu, kas var tikt noteikta līdz licences pamatcenas summai.