Kas ir KaRaKuDa

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Baltijas jūra | Baltic Sea | Liepāja

KarakudaKarakuda* ir zivs. Izdomāta. Strauja, asprātīga, radoša. Tā peld mākslas ūdeņos un viss viņai ir pa zobam. Ieskaitot studentu un absolventu mākslas atklājumu uzplaiksnījumus. Karakuda atbalsta arī literāro publicistiku, kas mūsu akvatorijā noenkurojusies centrā. Kopā ar diskusijām starp jums un mums.

Karakuda* ir neatkarīgs digitāls medijs, kas tapis ar SIA Baltic Media Ltd, Liepājas Universitātes un augstskolas RISEBA atbalstu.

Reģistrēts Latvijas Republikas masu mediju reģistrā. Reģistrācijas Nr. 000740488.

Pateicamies māksliniekam Gatim Šļūkam par Karakudas pases bildi!

Patīkamu sarunu!

 • KA (bilde) + RA (rakstniecība) + KU (kultūra) + DA (daba).

Karakuda* is a fish. Made-up. Rapid, witty, creative. It swims in the waters of art and it can do anything it sets its mind to. Including flashes of students’ and graduates’ artistic discoveries. Karakuda also supports literary journalism harboured in the centre of our aquatorium. Along with discussions between you and us.

Karakuda* is an independent digital media that has been developed with the support of Baltic Media Ltd, Liepāja University and RISEBA University of Applied Sciences.

Registered in the Mass media register of the Republic of Latvia. Registration No 000740488.

Enjoy the conversation!

* KA (frame) + RA (writing) + KU (culture) + DA (nature).  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •