Ra | Rakstniecība • Creative Writing

Rakstniecība

Valoda, teksts, kultūras studijas. Tekstveides prasmes, literatūras un kultūras procesu analīze, pētniecība.

Writing that goes outside the bounds of normal professional forms of journalism and literature. Both fictional and non-fictional works. Novels, biographies, short stories, poems and poetry. Screenwriting and playwriting inclusive.