Ku | Kultūra • Culture

Drei Fenster

Laikmetīgā māksla un kultūra

Šodien tā ir daudzslāņaina un bezgala plaša ainava, kas nostājusies mūsu priekšā kā bezgalīgs reljefs ar mīklainām, tikai sev saprotamām ceļa zīmēm, un komplicētu šķērsielu labirintu kaleidoskopa formā. Ne tikai ieradusies kā nepazīstama stihija, bet ir neiecietīga un izaicinoša pret kādreizējo jeb tradicionālo mākslu kā zināmu, estētisku objektu.

Kāpēc šodienas māksla tik ļoti atšķiras no tās, kas mūs uzrunāja agrāk? Iespējams, ka daudzi ir pamanījuši laikmetīgās mākslas darbus, bet nav tos sapratuši. Ko mākslinieks ir gribējis pateikt? Kas traucē uztvert un saprast viņa raidītos signālus? Nešaubos, ka daudziem ir šķitis, ka viņi nav pietiekoši apķērīgi un izglītoti, lai saprastu laikmetīgās mākslas valodu un izteiksmes formas. Karakudas mērķis un uzdevums ir iepazīstināt savus lasītājus ar modernās profesionālās mākslas un kultūras signāliem, kas nepārtraukti mainās. Kāpēc visiem tie nav saklausāmi, sadzirdami un nolasāmi? Tāpēc, ka mākslas valoda nekad nav bijusi vienkārša un vārdnīcas tai joprojām nav. Tieši šī iemesla dēļ ir tik grūti mums pašiem saprast savu laiku un novērtēt labo un nekam nederīgo, kas tiek: radīts izgudrots, izveidots, apbrīnots vai noliegts.

Pats būtiskākais, kas raksturo šodienas laikmetīgo mākslu ir tās centieni uztvert un uzsvērt laiku caur problēmām, diskusijām, iesaistoties, līdzdarbojoties un provocējot notiekošo. Tā kā šo procesu var realizēt dažādi (tehniski un mākslinieciski), tāpēc arī tik dažādas ir mākslas jomas un paši mākslinieki.

Mūsu mākslas sapratne lielā mērā saistās ar pieredzi un apdāvinātību. Nav pareizas vai nepareizas mākslas uztveres. Katram ir tiesības iedāvāt savu tulkojumu un pārdzīvojumu.