Mācīties nekad nav par vēlu

Intervija Sleja

 

Intervija ar RISEBA vecāko studiju programmu administratori, audiovizuālās mākslas programmas „asi“, lielisko pasniedzēju Inesi Makuševu.

Profesionālās bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” ir vienīgā, šobrīd realizētā, profesionālā bakalaura studiju programma audiovizuālajā jomā Latvijā; vienīgā studiju programma Latvijā, kurā var iegūt televīzijas un kino producenta kvalifikāciju; studiju programmas profesionālo studiju kursu pasniedzēji ir pieprasītākie Latvijas un respektabli ārvalstu audiovizuālās jomas speciālisti.

 Inese, kā koronas pašizolācijas laiks ietekmējis mācību procesu? Kā reaģēja studenti?

Inese Makuševa: Ļoti labi atceros, ka sākoties vīrusam, ko paziņoja ceturtdienas vakarā, piektdien jau bija ļoti daudz problēmu, kas bija jārisina. No studentu puses bija jautājumi: kā tagad studēsim? Visu dienu no agra rīta līdz vēlam vakaram sazinājos par lektoriem, docentiem, profesoriem, lai noskaidrotu viņu iespējas. Vai ir gatavi šim ārkārtas stāvoklim?

Apsveicami tas, ka lielākā daļa bija gatavi uzreiz sākt lasīt lekcijas attālināti. Protams, ne jau visam bija zināmas vietnes, kur to var darīt, bet apņēmās un izdomāja, un darīja. Dažiem viss izdevās viegli, bet citiem nemaz nebija tik viegli. Kopumā tikai daži pasniedzēji atteicās to darīt un šādi strādāt ar studentiem. Šos kursus nācās pārcelt uz nākamo studiju gadu.

Kā pandēmijas faktu uztvēra augstskolas līdzstrādnieki un Tu pati?

I.M.: Bija dīvaina sajūta. Par RISEBA darbiniekiem vadība parūpējās, iedodot datoru darbam mājās. Tomēr, bija lietas, kuras risināju savā darbavietā pati. Vismaz divas vai trīs reizes tomēr braucu uz darbu. Pēdējā laikā esmu sākusi vairāk izmantot sabiedrisko transportu, Pandēmijas ārkārtas situācijas laikā, iekāpjot transportā, cilvēku bija ļoti maz. Tie, kas vagonā bija, centās tomēr uzsiet uz sejas kādu šalli. Sajūta šai laikā bija dīvaina. Tiešām nespēju noticēt, ka kaut kas tāds var notikt. Vai tiešām tas ir vīruss? Kā un vai tas ietekmēs mani?

 Vai augstskolās turpmāk strādāsim tieši tāpat kā agrāk, jeb kaut kas notiks citādi?

I.M.: To ir grūti paredzēt, jo izmaiņas tiek pieņemtas regulāri. Kā valdība teiks, tā augstskola rīkosies.

 Kādiem jauniešiem būtu vērts uzsākt studijas audiovizuālās mākslas nodaļā?

I.M.: Strādāju RISEBA kopš 2002.gada. No sākuma atnācu kā metodiķes palīgs, bet ar laiku kļuvu par metodiķi maģistra studiju programmām. Studentu skaitam samazinoties (demogrāfisko seku rezultātā), tiku pārcelta uz dienas nodaļu. Šobrīd strādāju ar bakalaura studiju programmām „Audiovizuālā mediju māksla”, „Arhitektūra” un „Sabiedriskās attiecības un reklāmas menedžments”. Plānojot lekcijas un ikdienā komunicējot ar šajās programmās studējošajiem.

Mūsu mākslas virziena studenti ir diezgan atvērti, radoši un idejām bagāti. Tomēr, dažreiz ir jāprot arī nolasīt viņu domu lidojumus. Saprast, ko viņi domā, bet izstāstīt neprot. Laika gaitā to esmu izpratusi. Kādreiz, kad strādāju ar mākslas un uzņēmējdarbības studentiem, tad brīdī, kad kāds students ienāca manā kabinetā, uzreiz varēju pateikt, no kuras programmas students ir atnācis. Man liekas, ka šie dažādu virzienu studenti, arī atšķirīgi komunicē.

Ko viņi RISEBA iemācīsies?

I.M.: Audiovizuālā mediju mākslas studenti iemācās sagatavot audiovizuālo materiālu, vai tā būtu filma vai videoklips, vai cits audiovizuālas jomas produkts, kas spēj ietvert sevī ne tikai skaistu bildi, bet dziļu spēcīgu domu. Tas viss tiek iemācīts četru gadu laikā. Šie būtu jāmin programmas direktors, režisors Jānis Holšteins, kam ir izcilas spējas vadīt šo programmu, viņa pieredze, zināšanas un spējas to visu dot arī studējošajiem. Turklāt jau pats pasniedzēju sastāvs ir izcils, jo lielākā daļa pasniedzēju tiek aicināta, kas strādā tai noteiktā jomā.

Ja, runājam par „Arhitektūru”, tad noteikti būtu jāmin Jānis Dripe. Viņš ir arhitekts un diplomāts, kurš strādājis kā Rīgas Pilsētas galvenais arhitekts. Studējošajiem tiek dota iespēja apgūt arhitektūru pie izciliem arhitektiem. Tas notiek jau studiju sākuma posmā. Sākot no pirmā kursa.

Kā izdevās pabeigt studiju gadu?

I.M.: „Audiovizuālās mediju mākslas” studiju gads vēl nav beidzies. Daudzi studējošie savus bakalaura darbus prezentēs tikai septembrī. Darbi top šobrīd – vasarā.

Kādi bija spēcīgākie absolventu darbi šovasar?

 I.M.: No filmām un pētījumiem, kas tika aizstāvēti jūnijā, nevar neatzīmēt Marka Sidorova un Vadima Ivanova „Audiovizuālās mediju mākslas” bakalaura darbus. Spēcīga gan teorētiskā, gan praktiskā daļas.

Kādi ir nākotnes plāni?

I.M.: Ik pa laiku parādās doma, ka man pašai vajadzētu turpināt studijas. Pašlaik domāju kurā virzienā būtu vērtīgi izglītoties tālāk. Mācīties jau nekad nav par vēlu!

Tagged
Karakuda
Karakuda* ir zivs. Izdomāta. Strauja, asprātīga, radoša. Tā peld mākslas ūdeņos un viss viņai ir pa zobam. Ieskaitot studentu un absolventu mākslas atklājumu uzplaiksnījumus. Karakuda atbalsta arī literāro publicistiku, kas mūsu akvatorijā noenkurojusies centrā. Kopā ar diskusijām starp jums un mums.

Tavs komentārs

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.