Riseba AVMM

Mūsu studiju programma ir ļoti praktiski orientēta

Intervija Māksla Sleja

Arī šogad RISEBA uzņems studentus, kas vēlas mācīties strādāt audiovizuālās mediju mākslas jomā. Šie studenti ir aktīvi Karakudas autori un tāpēc piedāvājam interviju ar programmas vadītāju Jāni Holšteinu. 

Kā koronas pašizolācijas laiks ietekmējis mācību procesu?

Jānis Holšteins: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” šīs dīvainais laiks ar visiem saviem ierobežojumiem, bez šaubām ir atstājis visai būtisku ietekmi uz studiju procesu.

Īpaši sarežģīti, piemērot attālinātai studiju formai likās Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmu, kas gatavo jaunos audiovizuālās jomas speciālistus. Šī profesionālā studiju programma ir ļoti praktiski orientēta. Studentiem daudz jāfotografē, jāfilmē un jāmontē, ko attālināti iemācīt ir visai sarežģīti.

Kā reaģēja studenti? Kā Jūs paši?

J.H.: Jāatzīst, ka kovid pandēmijas sākuma fāzē nācās saskarties ar zināmu apjukumu gan studentu, gan pasniedzēju pusē. Daži no studentiem īsti neticēja pandēmijas nopietnībai un apšaubīja nepieciešamību pārtraukt klātienes studijas, savukārt, citi cēla paniku, ka augstskola studentus bezmaz “dzen nāvē”, liekot tomēr arī šajos apstākļos turpināt pildīt studiju uzdevumus, kas dažbrīd bija saistīti arī ar nepieciešamību iziet no mājas, lai, piemēram, pafilmētu kādu video darbu. Te gan uzreiz jāsaka, ka šie uzdevumi tika pārdomāti un uzdoti tā, lai studentiem nekādā ziņā nebūtu jāpārkāpj sociālās distancēšanās noteiktie ierobežojumi.

Mācībspēkiem nācās 3 dienu laikā transformēt visus tobrīd īstenotos studiju kursus, piemērojot studiju procesu attālinātai apmācības formai. Tas prasīja gan operatīvi sagatavot papildus metodiskos materiālus, gan atrast papildus informatīvos avotus, gan ierakstīt video lekcijas, gan modificēt studentu praktiskos uzdevumus tā, lai to īstenošana nebūtu pretrunā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

Jānis Holšteins

Kas un kā notiks tālāk?

J.H.: Šobrīd jau varētu teikt, ka ir iestājusies zināma pozitīva rutīna, šī studiju procesa vadīšanā specifiskajos apstākļos. Piemēroti attālinātai nodarbību formai tika pat tādi klaji praktiski studiju kursi kā Video operatora darbs, Skaņu režija, TV un kino producēšana, pat Aktiermeistarība. Izrādās, ka akadēmisko problēmu risināšanā esam gana radoši un tehnoloģiski zinoši,. 

Tomēr pilnīgi visu pārvarēt bez problēmām neizdevās. Tas ir saistīts ar maģistra un bakalaura darbu videofilmu veidošanu. Tiem studentiem, kuriem bija paredzētas vērienīgas filmēšanas publiskos objektos, slēgtās telpās, nācāt  nogaidīt. Šajos gadījumos augstskola nāca pretī pieļaujot iespēju pagarināt noslēguma darbu izstrādes laiku līdz š.g. oktobra mēnesim, kad vēlreiz tiks sasaukta valsts pārbaudījumu komisija.

Vai augstskolās turpmāk strādāsim tieši tāpat kā agrāk, jeb kaut kas notiks citādi?

J.H.: Protams, ka šis kovidlaiks ir ietekmējis studiju procesus ne tikai īslaicīgi. Ir gūtas arī pozitīvas atziņas un pieredze. Augstskolas metodiskajā padomē tika ierosināts mācībspēkiem izskatīt iespēju arī turpmāk kādu daļu no nodarbībām organizēt attālināti, jo ir tēmas, kuras iespējams tādā veidā var apgūt ātrāk un efektīvāk. Ir daži administratīvi birokrātiskie procesi, kuri šajā laikā ir raduši daudz veiksmīgākus attālinātos risinājumus. Tomēr, profesionālā studiju programmā, bez klātienes nodarbībām pilnībā neiztikt, jo ir ļoti sarežģīti attālināti nodrošināt individuālo pieeju katram studentam, neredzot kā tieši tiek veikts radošais uzdevums. Studentu veidotajās filmās neiztikt bez aktieru savstarpējas tuvināšanās un komandas darba filmēšanas laukumā.

Kuriem un kādiem jauniešiem būtu vērts uzsākt studijas jūsu vadībā?

J.H.: Augstskolas “RISEBA” Audiovizuālās mediju mākslas katedras studiju programmās gan bakalaura, gan maģistra līmenī mēs gaidām jauniešus, kuriem patiesi interesē audiovizuālā joma, kuri ir radoši, gatavi jauniem izaicinājumiem un atvērti netradicionāliem risinājumiem. 

Ko viņi iemācīsies?

J.H.: Bakalaura studiju programmā studējošie pēc savas izvēles apgūst visas nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences tādās profesijās kā televīzijas režisors, televīzijas operators, televīzijas un kino producents vai scenārists. Maģistra programma, savukārt dod iespēju apgūt jaunākās audiovizuālās tehnoloģijas, pieredzi netradicionālu video darbu veidošanā un mākslas pētniecībā.

Studijas mūsu programmās var kļūt par jūsu jauno profesionālo horizontu, kas ļaus jums strādāt visdažādākā veida medijos un kino jomā, kā arī pašiem veidot savas producēšanas kompānijas.

Kas pie jums ir labāk nekā citur?

J.H.: Augstskolas “RISEBA” Audiovizuālās mākslas katedras studiju programmas, atšķirībā no citām līdzīga rakstura augstskolu programmām, lielu uzsvaru liek uz jauno audiovizuālo tehnoloģiju apguvi. Studiju gaitā ir iespēja apgūt ne tikai darbu ar tradicionālo tehniku, bet arī ar 360 grādu video, dronu tehniku, elektroniskajām kameru stabilizācijas iekārtām un daudz ko citu.

 Kā izdevās pabeigt studiju gadu?

J.H.: Šobrīd jau praktiski ir noslēdzies studiju gads. Ir nokārtoti eksāmeni, kursa darbi, daļēji arī prakses. Vienīgais izņēmums ir bakalaura un maģistra darbu izstrāde, kas ir pagarināta līdz oktobra mēnesim.

Kādi bija spēcīgākie absolventu darbi šovasar?

J.H.: Tā kā ne visi studenti ir jau izstrādājuši un aizstāvējuši savus noslēguma darbus, ir pāragri runāt par kopvērtējumu, taču no tiem, kuri jau ir aizstāvējuši savus darbus, varētu izcelt Vadima Ivanova un Marka Sidorova spēlfilmu “Vai es varu tagad runāt?” un Jāņa Vidovska dokumentālo filmu “Tukšuma meklējumā“

Kādi ir nākotnes plāni?

Šobrīd augstskolas “RISEBA” Audiovizuālās mediju mākslas katedra aktīvi strādā pie doktorantūras līmeņa kopprogrammas sadarbībā ar Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāti. Tās īstenošana ļautu audiovizuālās studijas turpmāk īstenot arī visaugstākajā – doktora programmas līmenī. Šīs programmas vajadzībām augstskola izbūvē un aprīko jauna līmeņa studiju vidi – Mediju laboratoriju. Tajā gan doktorantūras, gan arī maģistratūras līmeņa studentiem būs iespēja neformālā vidē veidot savus jauno radošo tehnoloģiju eksperimentus un realizēt māksliniecisko jaunradi.

Tagged
Karakuda
Karakuda* ir zivs. Izdomāta. Strauja, asprātīga, radoša. Tā peld mākslas ūdeņos un viss viņai ir pa zobam. Ieskaitot studentu un absolventu mākslas atklājumu uzplaiksnījumus. Karakuda atbalsta arī literāro publicistiku, kas mūsu akvatorijā noenkurojusies centrā. Kopā ar diskusijām starp jums un mums.

Tavs komentārs

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.