Apzinieties savas vēlmes un ar prātu tās apsveriet

Impulsi Intervija Sleja

Koronas uzbrukums mazinājies, taču pandēmija turpinās. Neraugoties uz visām problēmām un stresu, kuru esam pārdzīvojuši, arī šogad Liepājas universitātē gaidām jaunos studentus. Iepazīstināsim reflektantus ar Kultūras vadības nozari. Karakuda aicina iepazīties ar lielisku specialitāti, jo šīs nodaļas studenti ir arī aktīvi Karakudas autori. Piedāvājam interviju ar bakalaru studiju programmas vadītāju Uldi Drišļuku.

Kā koronas pašizolācijas laiks ietekmējis mācību procesu? Kā reaģēja studenti? Kā Jūs paši?

Uldis Drišļuks: Domāju, ka līdzīgi kā daudziem citiem, tas radīja dažādas emocijas: apjukumu, neziņu un satraukumu. Pēkšņais valdības paziņojums par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī korona vīrusa Covid-19 ierobežošanai ierasto ikdienu padarīja pavisam neikdienišķu. Neskatoties uz visu, novērtēju valdības savlaicīgu rīcību un sabiedrības kopējo izpratni, kas ļāva arī mācību procesam neapstāties. Ātri pārorientējamies no klātienes lekcijām uz attālinātām lekcijām, kas ļāva turpināt iesākto.

Kas un kā notiks tālāk?

U.D.: Par to, kas un kā notiks tālāk, šobrīd vēl ir grūti spriest. Bažīgu padara medijos izskanējušie paziņojumi no epidemiologiem par iespējamo Covid-19 atgriešanos šī gada rudenī. Ir jābūt piesardzīgiem, šobrīd uzkrātā pieredze, iespējams ļaus laicīgāk sagatavoties un izstrādāt konkrētu rīcības plānu, taču, neskatoties uz to, tas, protams, nekādā ziņā nedod pilnīgu miera sajūtu un gandarījumu par pārvarētam grūtībām. Ja ārkārtas situācija atkārtosies, iespējams, būsim spiesti turpināt lekcijas nodrošināt attālināti.

Vai augstskolās turpmāk strādāsim tieši tāpat kā agrāk, jeb kaut kas notiks citādi?

U.D.: Manuprāt, pasaule mainās un mēs maināmies tai līdz. Situācija bieži vien mūs nostāda fakta priekšā, līdzīgi kā šajā gadījumā, kas līdzi nes dažādas pārmaiņas –  vairāk koncentrēsimies uz moderno tehnoloģiju izmantošanu darbā, daudz savādāk raugāmies uz pasaulīgām lietām, novērtējot to, kas agrāk šķitis nebūtisks vai pašsaprotams. Es esmu pārliecināts, ka pārmaiņas veicina progresu un jaunu risinājumu meklējumus. Tās ir jebkuras krīzes situācijas pozitīvas blaknes.

Kuriem un kādiem jauniešiem būtu vērts uzsākt studijas jūsu vadībā?

U.D.: Kultūras vadību var studēt ikviens jaunietis, ja vien viņš sevī sajūt vēlmi studēt gan kultūru, gan menedžmentu. Patiesībā kultūras studijas cieši saistītas ar garīgo izglītošanos. Kultūru nevajadzētu studēt tikai diploma pēc vai balstīties uz izglītības tirgus pieprasījumu, tam ir sekundāra nozīme. Pirms izvēles, es ieteiktu katram priekš sevis atbildēt uz dažiem jautājumiem: Ko es vēlos zināt? Ko es vēlos iemācīties un vai es redzu, kā es to pielietošu nākotnē? Kultūrizglītība nebeigsies pēc četriem studiju gadiem Liepājas Universitātē, kultūrizglītošanās notiks dzīves garumā. Apzinieties savas vēlmes un ar prātu tās apsveriet, bet nepieņemiet lēmumu apkārtējo vai reklāmas ietekmē.

Ko viņi iemācīsies?

U.D.: Ikvienas studijas ir solis sevis pilnveidošanas un attīstības virzienā. Studējot kultūras vadību, iegūsiet padziļinātu izpratni par kultūru un menedžmentu. Studijas jums palīdzēs sevi attīstīt jaunā kvalitātē, meklēt un izzināt pašam interesējošās jomas. Man ir tā iespēja redzēt, kā studenti četros gados aug un gūst pārliecību un spēju brīvi formulēt savu viedokli un nostāju par dažādiem ar kultūru saistītiem jautājumiem.  Ceturtajā kursā, aizstāvot bakalaura darbu, mūsu priekšā stāv sagatavoti kultūras nozares profesionāļi, kuri prot pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un ir spējīgi vadīt kultūras darbu gan valsts, gan privātā sektorā.

Kas pie jums ir labāk nekā citur?

U.D.: Es droši vien, pirmkārt, izceltu studiju vidi –  Liepāju! Liepāja ir ievērojama ar savām bagātajām kultūras tradīcijām un daudzveidīgiem kultūras, mākslas pasākumiem. Pilsētā ir milzīgs, neatklāts kultūras potenciāls. Šeit kultūrai ir labvēlīga vide, tā veidojusies dabīgi, nesamāksloti. Liepājā kultūru rada cilvēki – paši liepājnieki. Tieši šie cilvēki nejauši, neapzināti cits citu iedvesmo, savukārt iedvesmoti cilvēki spēj ģenerēt jaunas idejas un radīt unikālus kultūras produktus! Kultūras vadības studentiem Liepāja ir kā iespēja, kur satikt šos radošos cilvēkus un kopīgi īstenot idejas!

Universitātē studenti iegūst gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas no profesoriem un arī  savas jomas profesionāļiem. Kursā studentu skaits nav liels un tas ļauj katram studentam nodrošināt individuālu pieeju studiju procesā. Kultūras vadības studentiem ir labas prakses iespējas un pozitīvas darba devēju atsauksmes!

Kā izdevās pabeigt studiju gadu?

U.D.: Neskatoties uz sarežģīto laiku, gan studentiem, gan pasniedzējiem studiju gads ir noslēdzies sekmīgi! Paši studenti ir apmierināti un gatavi baudīt vasaru, lai rudenī atkal visi kopā ļautos studijām.

Kādi bija spēcīgākie absolventu darbi šovasar?

U.D.: Šogad, 2020. gadā,  seši studenti aizstāvēja savus bakalaura darbus. Šogad tēmas bija sekojošas: Meldra Ikauniece “Uzņēmumu “Kursas Putni”, “Fontaine Palace” un kultūras nama “Wiktorija” darbības iespējas krīzes apstākļos” Elīna Kostenko “Materiālās kultūras mantojuma saglabāšana Liepājā un Nikolājevā.” Kate Krūma “LBJC struktūrvienības “Jauniešu māja” nozīme Liepājas jauniešu iesaistei kultūrvides veidošanā” Inita Ušpele Koncertzāles “Latvija” mārketinga komunikācija un tās pilnveides iespējas Ivonda Vilsone “Kultūras un profesionālās mākslas piedāvajums vidusskolas vecuma jauniešiem Liepājā” un Laura Zvirbule “Jauniešu kultūras patēriņš un līdzdalība Latvijas koncertzālēs”.

Kādi ir nākotnes plāni?

U.D.: Kultūras vadības programma līdzīgi kā Rīga – nekad nebūs gatava! Ik gadu programma tiek izvērtēta un veiktas atbilstošas korekcijas. Programma nemitīgi tiek uzraudzīta un pilnveidota. Pozitīvās atsauksmes un vērtējumi neļauj ieslīgt pašapmierinātībā, bet tieši pretēji, mudina noturēt esošo kvalitāti un lūkoties pēc arvien jauniem, augstākiem mērķiem.  Kultūras nozares mainīgā daba liek turēt roku uz pulsa un nemitīgi pielāgotos apstākļiem. Nekas nav ideāls un perfekts, taču nerimstošā tieksme pēc izcilības, manuprāt, padara šo programmu konkurētspējīgu Latvijā!

Ja jūsu izvēle  ir studēt LiepU  Kultūras vadību: “Esiet laipni aicināti Kultūras vadības studentu pulkā!” Atklājiet sevi Liepājā, esiet radoši un zinātkāri. Uzdrīkstieties un iesaistieties! Jo vairāk jūs iesaistīsieties, jo vairāk jūs iegūsiet, jo vairāk jūs iegūsiet, jo konkurētspējīgāki kļūsiet! Izmantojiet studiju četrus gadus ne tikai, lai studētu, bet meklējiet un rodiet iespējas ārpus studijām! Pavadiet ārpus studiju laiku radoši, iesaistieties dažādās augstskolas, pilsētas un valsts rīkotajās aktivitātēs. Izmantojiet LiepU studiju mobilitāti, lai gūtu starptautisku pieredzi un jūsu studijas kļūs aizraujošas. Noteikti būsiet dzirdējuši frāzi: “Make the most of it!”. To arī novēlu!

Tagged
Karakuda
Karakuda* ir zivs. Izdomāta. Strauja, asprātīga, radoša. Tā peld mākslas ūdeņos un viss viņai ir pa zobam. Ieskaitot studentu un absolventu mākslas atklājumu uzplaiksnījumus. Karakuda atbalsta arī literāro publicistiku, kas mūsu akvatorijā noenkurojusies centrā. Kopā ar diskusijām starp jums un mums.

Tavs komentārs

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.