Uzņemšana Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē

Jaunumi

Uzņemšana Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē.

Mēs esam viena no Liepājas Universitātes fakultātēm. Mēs pastāvam tādēļ, lai studentiem palīdzētu iemācīties kritiski un radoši domāt un vērtēt, veidoties par neatkarīgu un patstāvīgi domājošu, brīvu, radošu un universāli funkcionējošu personību, kas var ietekmēt politikas, izglītības, kultūras dzīvi.

Mēs darbojamies divās studiju ēkās Liepājā – Kūrmājas prosp. 13 un Lielajā ielā 14.
Mūsu fakultātes ikdiena – sarunas, grāmatas, mākslas un virtuālās realitātes vide, izstādes, lasījumi, vieslekcijas, studiju izbraukumi

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte piedāvā apgūt baltu filoloģiju, jauno mediju mākslu, dizainu, rakstniecības studijas, Eiropas valodu un kultūras u.c. studijas.

Pamatstudijās pieteikšanās ir no 3. – 10. jūlijam. Vairāk: liepu.lv/lv/651/pieteiksanas-pamatstudijam

Maģistra studijās pieteikšanās ir līdz 13. jūlijam, to var izdarīt gan klātienē, gan aizpildot elektronisko anketu.
Vairāk: liepu.lv/lv/652/magistranturas-studijas

Viss par iestājpārbaudījumiem: (liepu.lv/uploads/files/2018_IestajParb&Kons.pdf)

Bakalaura studiju programmā Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” latviešu valoda, literatūra un kultūra tiek apgūta salīdzinošā kontekstā – otras baltu valodas un kultūras, kā arī Rietumeiropas kultūras kontekstā. Līdzās akadēmiskām zināšanām programmā iespējams iegūt arī praktiskas teksta rediģēšanas, literatūras kritikas u.tml. prasmes.

Bakalaura studiju programma „Eiropas valodu un kultūras studijas” piedāvā vienlaikus divu Eiropas valodu apguvi, kā arī latviešu valodas lietošanas prasmju attīstīšanu, kas ir būtisks kvalitatīvas starptautiskās sadarbības nodrošinājums. Kultūras studijas programmā tiek realizētas gan plašākā kulturoloģiskā perspektīvā, ietverot kultūras vēstures un kultūras teorijas aspektus, gan arī šaurākā teritoriālā aspektā kā konkrētās valodas izplatības reģiona kultūras dziļāka iepazīšana. Programmai ir divi studiju ilgumi – trīsgadīgajā programmā ir iespējams iestāties ar priekšzināšanām vācu, franču, krievu, spāņu valodā, četrgadīgajā – bez tām.

Studiju programma „Jauno mediju māksla” (JMM) sagatavo jauno mediju māksliniekus, kas ir ieguvuši gan prasmes radošā, praktiskā darbā ar jauno mediju tehnoloģijām, gan arī nozares pētniecības prasmes. JMM sagatavo konkurētspējīgus radošo industriju darbiniekus un arī radošo produktu ražotājus.

Profesionālā bakalaura studiju programma „Dizains” sagatavo datordizaina, interjera un produktu dizaina, kā arī fotomākslas speciālistus, kuri spēj realizēt pētniecībā un mākslinieciskajā jaunradē balstītas inovatīvas idejas savā izvēlētajā nozarē.

Sākas uzņemšana Rakstniecības studiju programmā! Iespējams pieteikties gan elektroniski, gan klātienē (https://www.liepu.lv/lv/1138/kalendars.) Iestājpārrunas – 16. jūlijā (https://www.liepu.lv/uploads/files/2018_IestajParb&Kons.pdf). Rakstniecības studijas ir vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā. Tā paredz sabalansētu akadēmisko, praktisko un radošo prasmju attīstīšanu. Literatūras un drāmas kā akadēmiskās pētniecības objekta studijas ir apvienotas ar radošās rakstīšanas un dramaturģiska darba veidošanas pamatlikumību, kā arī teksta rediģēšanas, tulkošanas u. c. ar rakstniecību saistītu praktisku prasmju un zināšanu apguvi. Studiju laikā tiekamies ar rakstniekiem, braucam uz Ventspils Rakstnieku māju, organizējam lasījumu vakarus, iesaistāmies Dramaturģijas centra aktivitātēs un izbaudām Liepāju!

Uzņemšana sākas arī jauno mediju mākslas maģistrantūrā Jaunie mediji un audivizuālā māksla, kuru īstenojam kopā ar RISEBA. Programma tiek īstenota Rīgā un Liepājā. Jauno mediju mākslas studiju procesu Liepājas Universitātē nodrošina Mākslas Pētījumu laboratorija, kurā ir datortehnika, skaņas, video montāžas un foto studijas, 3D printēšanas tehnika u.c. digitālo tīklu tehnoloģijas, kas tika iegādātas ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu. Rīgā – RISEBA augstskolas H2O6 Arhitektūras un mediju centrā studentiem ir pieejamas plašas video, foto, skaņu ierakstu un montāžas studijas, pasākumu un nodarbību telpas, audiovizuālā tehnika. Iestājpārbaudījums Liepājā – 16. jūlijā.

Tavs komentārs

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.